ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านบุ่งคล้า และบ้านแก่งข่า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

  1. หน่วย : กก.ตชด.23 (ร้อย ตชด.234)
  2. วัน เดือน ปี : 04 ต.ค. 65 เวลา 17.00 – 18.00 น.
  3. สถานที่ : บ้านบุ่งคล้า และบ้านแก่งข่า อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
  4. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.234 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สาคร วิชัยศรี ทนท.หน.ชุด ฯ พร้อมกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 10 นายร่วมกับพัฒนาการชุมชุน อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับประชาชน บ้านบุ่งค้า และบ้านแก่งข่า อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเบื้องต้นจาก เหตุอุทกภัยในพื้นที่
  5. แนวโน้ม และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยในห้วงต่อไป : ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Share.