จิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 2-2ข007 และ ร.ต.ท.สุทธิชัย บุตรชัยงาม รอง สว.(ป) กก.ตชด.23 นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทำความสะอาดบริเวณหนองสิมและถนนทางเข้าวัดหนองสิม โดยมี จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนครเป็นประธานในพิธี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :

  • จิตอาสา904 1นาย
  • ตชด. 15 นาย
  • ข้าราชการหน่วยอื่น 20 คน
  • ประชาชนจิตอาสา 150 คน
    รวม 186 คน
Share.