ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ


เมื่อ 12 ต.ค. 2565 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารกก.ตชด.23 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ 13 ต.ค. 65 โดยมีข้าราชการตำรวจและครอบครัวร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

Share.