จิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เมื่อ 13 ต.ค.65 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23, พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ และจิตอาสา 904 ในสังกัด นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ขุดลอกผักตบชวา ณ สวนสาธารณะดอนเกิน ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และร่วมเทปูนสร้างบ้านใหม่ ให้นายประสิทธิ์ กาแก้ว ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ชาวบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนครโดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Share.