จิตอาสาพัฒนา พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ปภ. 94


วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก-364 ,พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 5A-073 ,พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส B207 , ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส 2-2ข007 นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่รอบเขตพระราชฐานพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม 2565

สถานที่: พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร 47000
Phu Phan Rajanives Mansion
https://maps.app.goo.gl/3Gdg6ccWNCtFoa9L6?g_st=il


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:
จิตอาสา 904 จำนวน 4 นาย
ตชด.116 นาย
รวม 120 นาย


Share.