จิตอาสาพัฒนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. พ.ต.อ.สิปปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก-364 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส B207 ,ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส 2-2ข007 นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย และหน่วยงานราชการทำความสะอาดพื้นที่ ภายในบริเวณโรงเรียนฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2565 โดยมี นายศรณ์ รักรงค์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เป็นประธาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:
จิตอาสา 904 3 นาย
ตชด.45 นาย
ตร.ภ. 20 นาย
ข้าราชการพลเรือน 30 คน
ประชาชนจิตอาสา 112 คน
รวม 210 คน

สถานที่: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย ตำบลแมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย
https://maps.app.goo.gl/HxePMg2E8gvgNPQ56?g_st=il


Share.