จิตอาสาพัฒนา วัดแดนโมกษาวดี เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565

เมื่อ 23 ต.ค. 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก-364 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส 2-2ข007 , ร.ต.ต.ชัยชนะ ภูอุภัย รอง สว.(ป) และ ด.ต.อัครา สุวรรณชะลา ผปง.สกลนคร พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดแดนโมกษาวดี บ้านพาน หมู่ที่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณในวัดและรอบนอก โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

Share.