จิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 27 ต.ค 65 เวลา 08.30– 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.(จอส./กร.) กก.ตชด.23 , ร.ต.ต.ชัยชนะ. ภูอุภัย รอง สว.(ป)ฯ และด.ต.อัครา สุวรรณชะลา ผปง.จอส.จ.สกลนคร พร้อม ตำรวจจิตอาสา ฯ รื้อซากปรักหักพังที่ถูกไฟไหม้และทำความสะอาด บ้าน นางสาวนภัทร มาศมูล บ้านเลขที่ 853 ชุมชนสระพังทอง. ถ.เรืองสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.23 จำนวน 15 นาย, มทบ.29 จำนวน 6 นาย และเทศบาลนครสกลนคร จำนวน 3 คน รวม 24 คน

Share.