จิตอาสาภัยพิบัติ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

7 พ.ย. 2565 เวลา 1300-1500 น ร.ต.ต.อุทัย นามมนตรี ผปง.จอส.จว.มค.รวมกับจิตอาสา 904 นำผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่ม ไข่ไก่ เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องอุปโภค และถุงยังชีพ มอบให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สถานที่ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโน ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Share.