เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน”สิบสองเพ็งไทสกล”

เมื่อ  8  พ.ย. 65  เวลา 16.30 – 21.30 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว  ผกก.ตชด.23 และภริยา   พร้อมข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23  ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน  โดยผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  ได้อัญเชิญพระประทีปของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ใน  เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน”สิบสองเพ็งไทสกล” โดยมีพิธีอัญเชิญไฟพระราชทานพร้อมพระประทีปจาก หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สกลนคร มายัง  ลานพระบรมรูป ร.5  จากนั้นอัญเชิญไฟกับพระประทีปขึ้นขบวนรถแห่ไปยัง สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสระพังทอง โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการจัด “งานพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน และประเพณีลอยกระทง  ” จังหวัดสกลนครประจำปี 2565

Share.