มอบประกาศนียบัตรประกาศชมเชยความดี

เมื่อ 09 พ.ย. 65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ได้ชี้แจงข้อราชการหน้าแถวรวมพลตอนเช้าและ สืบเนื่องด้วยมีข้าราชการตำรวจได้กระทำความดีเป็นชื่อเสียงแก่หน่วยตามสื่อที่ได้เผยแพร่ออกไปแล้วนั้น จึงได้มอบประกาศนียบัตร แก่ จ่าสิบตำรวจศรนรินทร์ โยชน์สุวรรณ เพื่อประกาศชมเชยความดีดังกล่าว

Share.