ร่วมประชุมหารือราชการกับข้าราชการทหารตำรวจ สปป.ลาว


1.เมื่อ 161330 พ.ย. 65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผบ.ฉก.ตชด.23 / รองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พันเอก วรวุฒิ สำราญ ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 1ฯ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายไทย ,รอง ผบก.จว.ม.ห., ป้องกันจังหวัดมุกดาหาร และ ปปส.ภาค 4
2.เดินทางเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์และหารือข้อราชการกับ พันเอกคำเพ็ด สุริยะวง หัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงสะหวันนะเขต/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนแขวงสะหวันนะเขต ประธานฝ่ายลาว พร้อมด้วย พันโท ลำพง ไซทอง หน.ด่านสากลมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2(ฝั่งลาว)และคณะชุดประสานงานฯฝ่ายลาว พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกจากหน่วยฯ ณ ห้องประชุม สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 นครไกสรพรหมวิหาร ข.สะหวันนะเขต สปป.ลาว
3.ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้
3.1 จะจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุดประสานงาน โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ
3.2 การส่งเสริมความสัมพันธ์ของหน่วยป้องกันชายแดน ในระดับกองร้อย
3.3 จัดการลาดตระเวนร่วมระหว่างไทย-ลาว ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยนัดหมายวัน,เวลา แล้วออกปฏิบัติพร้อมกัน ณ ตำบลต้นทางและปลายทางเดียวกัน
3.4 จัดพิธีมอบอาคารเรียนให้กับ รร.ห้วยแจ้ง เมืองเซโปน ข.สะหวันนะเขต
3.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ยาเสพติดจาก ปปส.ภาค4 รวมไปถึงการช่วยติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่อาจจะหลบหนีข้ามไปยังแต่ละประเทศ

Share.