ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.65

ภายใต้อำนวยการ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.23 พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาไปบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ร่วมกับข้าราชการและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสกลนคร

Share.