กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ

1.​หน่วย: กก.ตชด.23
2.กิจกรรม:จิตอาสาพัฒนา
3.วัน/เวลา: 2 ธ.ค.65 เวลา​ 09.00 – 12.00
4.สถานที่: เขตพื้นที่ กอ ปภ.94 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
https://maps.app.goo.gl/SW8K2zXmx3u4T9FZ7
5.รายละเอียดกิจกรรม : – พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก-364 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23, พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส รหัส B-207 นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่ ณ เขตพื้นที่ กอ ปภ.94 ตชด พระตำหนักภูานราชนิเวศน์

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
  • ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 200 นาย
  • ข้าราชการอื่น 10 คน
    รวม 210 คน
Share.