กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

๑.หน่วย: ศปง.ฯ
๒. ผบ.หน่วย: ร.ต.อ.อัครพนธ์ ขันติยู หน.ฝอ.ศปง.ฯ
๓. ภารกิจ: กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
๔. ว/ด/ป: วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
๕. รายละเอียด: ร.ต.อ.อัครพนธ์ ขันติยู หน.ฝอ.ศปง.ฯ พร้อมกำลังพล ศปง.ฯ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
๖. สถานที่: ณ หน้าอาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.สานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

Share.