จิตอาสาบริจาคโลหิต

๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๒๓๖
๒. กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสำคัณชองชาติ
๓. ว./ด./ป : ๒ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๔. สถานที่ทำกิจกรรม : ณ บริเวณใต้ถุนอาคารแสงสิงแก้ว ถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครพนม
https://maps.app.goo.gl/qZ3L2PbnpiqHFES88?g_st=il
๕. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.วิรุฒ ตาดำ รอง สว.(ป) พร้อม ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๓๖ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๕ นาย รายละ ๔๕๐ ซีซี รวม ๒,๒๕๐ ซีซี
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย :
ขรก.ตร. ร้อย ตชด.๔๓๖ จำนวน ๕ นาย,
ขรก.ตร หน่วยอื่น จำนวน ๕๐ นาย
ขรก.อื่น จำนวน ๑๕ คน และ
ประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑๗ คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๗ คน

Share.