จิตอาสาพัฒนา

1.หน่วย : ร้อย ตชด.235
2.กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
3.ว/ด/ป : 2 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น.
4.สถานที่ทำกิจกรรม : ณ บริเวณพื้นที่สวนขนุนทรงปลูก ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
https://maps.app.goo.gl/hs3pupLSQuLH548q8?g_st=ic
5.รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.ต.พัฒนา เสาวกุล ผบ.ร้อย ตชด.235 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวัฒนา เห็มบาสัตย์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.235 ,ร.ต.อ.นิติพรชัย สายบุญ ผบ.มว.ตชด.2351 พร้อม กพ. รวม 15 นาย ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 5 ธ.ค. ณ บริเวณพื้นที่สวนขนุนทรงปลูก ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.235 จำนวน 15 นาย
  • ประชาชนจิตอาสา จำนวน 8 คน
    รวม 23 คน
Share.