กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติ เนื่องในวัน
“วันพ่อแห่งชาติ “วันที่ 5 ธ.ค.65

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว. ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล สรไกร สว.จอส.กร.กก.ตชด.23 เป็นผู้แทน ร่วมพิธี/กิจกรรม จอส.ฯ พร้อมด้วย ด.ต.อัครา สุวรรณชะลา ผปง.จอส.จว.สน. และ จอส.กก.ตชด 23 รวม 17 นาย ร่วมกับ ส่วนราชการและประชน จอส.ฯ ร่วมทาสีรั้วโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณริมรั้ว ปรับภูมิทัศน์ ฯ โดยมีนาง จุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน 6 .ผู้เข้าร่วมกิจกรรม -กก.ตชด 23 จำนวน 17 นาย จิตอาสา 904 จำนวน 13 คน

ตร.หน่วยอื่น จำนวน 20 นาย

มทบ. 29 จำนวน 20 นาย

ข้าราชการหน่วยอื่น จำนวน 50 คน

ประชาชนจิตอาสา จำนวน 380 คน

รวมทั้งสิ้น 500 คน

สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร

Share.