ฉก.ตชด.ที่ ๒๓๔ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.๒ พร้อมคณะ

เมื่อ ๐๗๐๙๐๐ ธ.ค.๖๕ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓/ผบ.ฉก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.๒๓/รอง ผบ.ฉก.ตชด.๒๓ และ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.ที่ ๒๓๔ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.๒ พร้อมคณะ ณ สนาม ฮ.ร้อย ฉก.ตชด.ที่ ๒๓๔ ในโอกาศที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของหน่วย ในพื้นที่ จว.ม.ห. พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ร้อย ฉก.ตชด.ที่ ๒๓๔ และเดินทางโดยรถยนต์ ไปยัง ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ อ.เมือง จว.ม.ห. เพื่อตรวจเยี่ยม/รับฟังข้อมูลผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

Share.