กก.ตชด.23 ทำพิธีมอบใบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการตำรวจสีขาว

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู และ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 ทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตำรวจคุณธรรมประจำปี 2565 ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง มีผู้เข้ารับใบเกียรติบัตร จำนวน 100 นาย

Share.