มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 690 ผืน จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต พร้อมปฏิทินพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 400 แผ่น แก่ รร./ศกร.ตชด. ในสังกัด 11 แห่ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 เป็นผู้แทน ผกก.ตชด.23 ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

  • เวลา 09.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 690 ผืน จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต พร้อมปฏิทินพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 400 แผ่น แก่ รร./ศกร.ตชด. ในสังกัด 11 แห่ง นำไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลน เพื่อบรรเทาภัยหนาว
  • เวลา 10.00 น. ประธานการประชุมงานกิจการพลเรือนและงานการศึกษา เพื่อชี้แจงและรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานใน รร./ศกร.ตชด.,การเตรียมการรับเสด็จฯ ,แนวทางการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันตามมติคณะรัฐมนตรีและการบันทึกการรายงานการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด เสร็จการปฏิบัติ เวลา 11.30 น.
Share.