พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างและตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2566


เมื่อ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก. กก.ตชด.23 พร้อม กพ.ชุดสค.จำนวน3ชุด(สตย./สตบ./สกร.), ชุดเคลื่อนที่เร็ว , ชุด กทบ. กก.ตชด.23 ร่วม กับ ตร. ภ.ธร จังหวัด สกลนคร , มทบ.29 จังหวัด สกลนคร ,เจ้าหน้าปกครอง จังหวัด สกลนคร ได้ร่วม กิจกรรม พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย ช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2566 ที่ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร โดยมี นาง จุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพีธี

Share.