รถหุ้มเกราะออกแสดงกำลังในพื้นที่,รปภ.เส้นทาง

เมื่อ ๑๘๑๐๐๐-๑๘๑๒๐๐ ส.ค.๖๕ ส.ต.อ.วีศรุต แสนยศ จนท.มว.ฉก. ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวนพื้นที่ด้วยรถหุ้มเกราะหมายเลขโล่ ๑๓๕๘๑ ปฏิบัติภารกิจ รปภ.เส้นทางบนถนนสาย ๔๑๐,ซุ่มเฝ้าตรวจ พื้นที่ตำบลสะเตงนอก พื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหล่ม

Share.
Read more

รื้อถอนซากบ้าน ซึ่งเกิดจากเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.ฯ และ จิตอาสา 904 ในสังกัด นำกำลังพลจิตอาสา รวม 15 นาย ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่

Share.
Read more

โครงการอบรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสารวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ให้แก่ ครู รร.ตชด.

ในการนี้มี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา อดีต ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.สมเดช จิตวัฒนะสกุล อดีตผบก.อก.บช.ตชด. ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา Share.

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา (จิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” พื้นที่รอบเขตพระราชฐาน )

12 ส.ค. 65 เวลา 09.00 – 15.00 น.พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย จิตอาสา904 ของหน่วย นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Share.
Read more

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๒๑๐๐๐ ส.ค.๖๕ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๑ พร้อมด้วยนายตำรวจสัญญาบัตรชุดที่ ๑ รวม ๕ นาย เดินทางไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา โครงการอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น.พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ร.ต.อ.หญิง ธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.23 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี” พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (รุ่นที่

Share.
Read more

ชุด ชปข.รัอย ตชด. 234 ร่วมหน่วยงานความมั่นคง จับกุมยาบ้า ในพื้นที่มุกดาหาร จำนวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด

เมื่อ ๙ ส.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๐.๓๐ น. พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.วีระศักดิ์ เสริมพงษ์ศิริ หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔ พร้อมพวกรวม ๔ นาย

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา (จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติฯ)

9 ส.ค. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น.พล.ต..ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าตามโครงการ “จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Share.
Read more

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (COVID – 19)

เมื่อ ๕ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๑ มอบหมายให้ ร.ต.ท.หญิง ณัฐชยาร์ จิระวัฒนาสมกุล ผบ.มว.พท.ร้อย ตชด.๒๓๑

Share.
Read more

จิตอาสา ภัยพิบัติ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 5 ส.ค.65เวลา 09.30-11.00 น. สถานที่ : บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนครhttps://maps.app.goo.gl/iThAb7mbbEz6mLZ38 รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร

Share.
Read more