ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ

เมื่อ 12 ต.ค. 2565 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารกก.ตชด.23 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ 13 ต.ค.

Share.
Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยม กก.ตชด.23

วันที่ 10 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ,พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก ฝอ.บก.ตชด ภาค 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล และรับฟังบรรยายสรุป โดยมี

Share.
Read more

ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจาก เหตุอุทกภัย สนับสนุน อบต.แก่งเลิงจาน

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการให้จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนับสนุน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจาก เหตุอุทกภัย วันที่ 6 ต.ค. 65 พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.ฯ (จิตอาสา 904) นำชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Share.
Read more

คณะ ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ รร.ตชด.ในพื้นที่ชายขอบ

5 ตุลาคม 2565 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.คุณพัฒน์ อุปชา รอง ผบ.ร้อย ตชด.232 นำคณะ ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ปราโมทย์ ศรีเพชร

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.23 จิตอาสา 904

Share.
Read more

พิธีปลดเป้วางปืน พิธีลอดซุ้มปืน และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกียณอายุราชการ

เมื่อ 4 ต.ค. 65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รองผกก.ฯ, พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ฯ, พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ฯ พร้อมด้วย สว.-ผบ.ร้อย

Share.
Read more

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านบุ่งคล้า และบ้านแก่งข่า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

หน่วย : กก.ตชด.23 (ร้อย ตชด.234) วัน เดือน ปี : 04 ต.ค. 65 เวลา 17.00 – 18.00 น. สถานที่ : บ้านบุ่งคล้า

Share.
Read more

ช่วยเหลือน้ำท่วม พื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 04 ต.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.23 (ร้อย ตชด.235) นำคณะรอง นพ.สาธารณสุข จว.มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวม 17 คน

Share.
Read more

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

หน่วย : กก.ตชด.23 (ร้อย ตชด.235) วัน เดือน ปี : 020900 – 021800 ต.ค. 65 สถานที่ : บ้านดอนจำปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

Share.
Read more

ต้อนรับกำลังพลกลับจากปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ 021500 ต.ค.65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23 เป็นผู้แทนต้อนรับกำลังพลที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 อ.เมือง จว.สกลนคร ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มแข็งจนภารกิจสำเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ขอให้เดินทางกลับต้นสังกัดด้วยความปลอดภัย Share.

Share.
Read more