สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ AO ๑๗๖ พิกัดเส้นตั้ง ๔๒ – ๔๔ พิกัดเส้นนอน ๗๘ – ๘๑

ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ด.ต.ประจิตร เรืองชัย หน.ชป.พิทักษ์พื้นที่ มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ พร้อมกำลังพล จำนวน ๑ ชป.ลาดตระเวนจรยุทธออกนอนนอกฐาน สำรวจเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ AO ๑๗๖ พิกัดเส้นตั้ง ๔๒ – ๔๔ พิกัดเส้นนอน

Share.
Read more

ร่วมงานเมาลิดของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านจาเราะแป

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓๓. ภารกิจ : ร่วมงานเมาลิด๔. ว./ด./ป : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๕. รายละเอียด : เมื่อ

Share.
Read more

ภารกิจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ/ตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยล.๙๑๒๑๓. ภารกิจ : ตั้งจุดตรวจ,จุดสกัด๔. ว./ด./ป. : เมื่อ ๒๑๐๔๐๐ – ๒๑๐๘๐๐ ต.ค.๖๔๕.

Share.
Read more

ลว. พิทักษ์พื้นที่นอนนอกฐานปฏิบัติการเชิงรุก AO๕ ตามแผนพิทักษ์ธารโต ๖๕๐๑

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓๓. ภารกิจ : ลว. พิทักษ์พื้นที่นอนนอกฐานปฏิบัติการเชิงรุก AO๕ ตามแผนพิทักษ์ธารโต ๖๕๐๑๔. ว./ด./ป : ๒๐ ตุลาคม

Share.
Read more