ตรวจหาเชื้อ ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ กพ.ในสังกัด กก.ตชด.23

เมื่อ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 มอบหมายให้ ร.ต.ท.หญิง ณัฐชยาร์ จิระวัฒนาสมกุล ผบ.มว.พท.ร้อย ตชด.231 พร้อมด้วย จนท.มว.พท.ฯ ดำเนินการตรวจหาเชื้อ

Read more

ตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้น เพื่อคัดกรองความเสี่ยง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๑ มอบหมายให้ จนท.พยาบาล มว.พท.ร้อย ตชด.๒๓๑ พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ มว.รปภ.ฯ ตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้น เพื่อคัดกรองความเสี่ยง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙

Read more

มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๒๓๑๒. ผบ.หน่วย : พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๑๓. ภารกิจ : จัดตั้งจุดคัดกรอง ผู้ผ่านเข้า – ออก กก.ตชด.๒๓ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๒๓๑๒. ผบ.หน่วย : พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๑๓. ภารกิจ : จัดตั้งจุดคัดกรอง ผู้ผ่านเข้า – ออก กก.ตชด.๒๓ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

มว.ฉก.ตชด.2372 มอบหมายให้ ส.ต.ท.พิษณุ ศรีบุญมา พร้อมกำลังพล 4 นาย ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทางท่าข้ามและจุดรวมเรือในพื้นที่รับผิดชอบ

 – เมื่อ 14 ม.ค.64 เวลา 11.00-13.00 น.  ร.ต.อ.สิงห์หา  ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.2372 มอบหมายให้ ส.ต.ท.พิษณุ  ศรีบุญมา พร้อมกำลังพล 4  นาย ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทางท่าข้ามและจุดรวมเรือในพื้นที่รับผิดชอบ จากฐานปฏิบัติการ บ.ไชยบุรี (พิกัด

Read more