ตำรวจ D.A.R.E. เข้าทำการสอนบทที่ ๖ เรื่อง รากฐานของมิตรภาพ

๑ ก.พ.๖๕ เวลา ๑๒.๓๐- ๑๓.๓๐ น..สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.๕/๑ รร.เทศบาล ๑”เชิงชุมประชานุกูล” ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนครพ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการให้ พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์ (ผบ.ร้อย

Share.
Read more

คำสั่งป้องกันชายแดนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ประกอบคำสั่ง ศปก.ทภ.๒ ที่ ๑๕๕๗/๒๕๖๔ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔ ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับนี้ (หากมีปัญหาการดาวน์โหลดติดต่อ จนท.ผงป.กก.ตชด.๒๓/ด.ต.สันติ กันดี) Share.

Share.
Read more