วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

Share.