วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 232
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันฯ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนากระเสริม
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากห้วยม่วง
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านชุมชนใต้ร่มพระบารมี
Share.