สถานการณ์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายพื้นที่
ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัด: สกลนคร