วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผกก.ตชด.23 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ จ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

เมื่อ 16 พ.ค. 66 ที่

Share.
Read More
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กก.ตชด.23 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566

รร.ตชด./ศกร.ตชด. ในส

Share.
Read More
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผบช.ตชด. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ รร.ตชด.ชูทิศวิทยา ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 3 มีนาคม 2566

Share.
Read More
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผบช.ตชด. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี อ.นาทม จ.นครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 3 มีนาคม 2566

Share.
Read More