ตรวจเยี่ยม รร.ตชด./ศกร.ตชด.

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๖๕เวลา๐๙.๐๐ น.-๑๑. ๐๐ น. พ.ต.ท.เฉลิมชัย ศรีทอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวัฒนา เห็มบาสัตย์ รอง ผบ. ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ เป็นผู้แทนพร้อมด้วย

Share.
Read more

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบ zoom conference ณ ห้องประชุมยุทธการการข่าว กก.ตชด.23

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 (กร) และคณะครูใหญ่ รร./ศกร.ตชด.23 รวม 11

Share.
Read more

รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จากศูนย์อนามัย เขต 8 ประกอบด้วย1.นางสุภาภรณ์ ละมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี2.นางสาวพรพิมล

Share.
Read more

ลงนาม (MOU) การดำเนินงานโครงการ สสน.ทุนการศึกษา

เมื่อ 30 พ.ย.2564 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ได้ลงนาม (MOU) การดำเนินงานโครงการ สสน.ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ระหว่าง รร.ราชประชานุเคราะห์ 53 กก.ตชด.23 และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ความดี 3

Share.
Read more

พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย

เมื่อ 18 พ.ย.64 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย และติดตามการดำเนินงานของ รร.ตชด.ในสังกัด ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล และแนวทางในการปฏิบัติงานตาม นโยบาย ผบช.ตชด. ณ ลานรวมพล กก.ตชด.23

Share.
Read more

เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ ที่ เล็ก ฟาร์ม Organic

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ ที่ เล็ก ฟาร์ม Organic-ออร์แกนิก

Share.
Read more