ปฐมนิเทศ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ

เมื่อ 280900- 281620 พค. 2565 พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.232 , นายตำรวจนิเทศ, เจ้าหน้าที่งานการศึกษา (ร้อย ตชด.232), ครู รร.ตชด.ในสังกัดฯ และ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

Share.
Read more

ประชุมเพื่อมอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ,พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจรอง ผกก.ฯ (กร) ,ผบ.ร้อย ตชด.232,นายตำรวจนิเทศ ได้ประชุมครูใหญ่,ครูผู้สอน ,บุคลากรการศึกษา รร./ศกร.ตชด. ในสังกัด

Share.
Read more

ตรวจเยี่ยม รร.ตชด. เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาใหม่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ,พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 (กร.) ,ผู้แทนสำนักงานทางหลวงชนบทอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 232 และนายตำรวจนิเทศ ออกตรวจเยี่ยมและติดตาม รร./ศกร.ตชด. ในพื้นที่จังหวัดนครนพม

Share.
Read more

โครงการสัมมนาครูใหญ่ประจำปี 2565 ( ระดับ บก.ตชด.ภาค 2 )

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรชัยวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูใหญ่ระดับ บก.ตชด.ภาค 2 มีระยะเวลาการประชุม จำนวน 2 วัน ( 19-20

Share.
Read more

เก็บบันทึกภาพและวีดิทัศน์โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เรียน ผู้บังคับบัญชา หน่วย : รร./ศกร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.23 สถานที่ทำกิจกรรม : ที่ตั้ง รร./ศกร.ตชด. การท่าฯ และ ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี ฯ วันที่ 4 เม.ย. 2565 อาจารย์อำนาจ มณฑาทอง

Share.
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษา การใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( PBL in disruptive education ) รุ่นที่ 2

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.09 น. พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( PBL in disruptive education

Share.
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษา การใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( PBL in disruptive education )

วันที่ 14 มีนาคม 2565 กก.ตชด.23 ร่วมกับ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น เปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมถึงการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( PBL in disruptive education ) ช่วงที่ 1

Share.
Read more

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 ก.พ 2565 เวลา 09.00-11.00 น.พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 และคณะครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.23 เข้าร่วม ประชุมแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและชุมชนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

Share.
Read more

สัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้คณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย พ.ต.ท.ธนพล

Share.
Read more

ตรวจเยี่ยม รร.ตชด./ศกร.ตชด.

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๖๕เวลา๐๙.๐๐ น.-๑๑. ๐๐ น. พ.ต.ท.เฉลิมชัย ศรีทอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวัฒนา เห็มบาสัตย์ รอง ผบ. ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ เป็นผู้แทนพร้อมด้วย

Share.
Read more