ผกก.ตชด.23 พร้อมคณะ ได้เดินทางไป ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมีฯ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

เมื่อ 8 มี.ค.66 เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมีฯ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากครูใหญ่ โดยได้นะนำวิธีแก้ไข

Share.
Read more

ผบช.ตชด. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ รร.ตชด.ชูทิศวิทยา ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ใน รร.ตชด.ชูทิศวิทยา ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยมี

Share.
Read more

ผบช.ตชด. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี อ.นาทม จ.นครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ใน รร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.23 ณ รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี อ.นาทม จ.นครพนม

Share.
Read more

ผกก.ตชด.23 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.23 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อ 18 ก.พ.66 พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23 เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.ชูทิศวิทยา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม และ รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม

Share.
Read more

สัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 (กร.) พร้อมคณะกรรมการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ

Share.
Read more

โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓/กองร้อย ตชด.๒๓๗๒. กิจกรรม :โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕๓. ว/ด/ป : ๒ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น.๔. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.๕/๑และป.๕/๒รร.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

Share.
Read more

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓ ร้อย ตชด.๒๓๖๒. กิจกรรม :โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕๓. ว/ด/ป : ๑ ธ.ค.๖๕ เวลา .๑๐.๓๐.- ๑๑.๓๐.น.๔. สถานที่ทำกิจกรรม :

Share.
Read more

การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.เทศบาล๑”เชิงชุมประชานุกูล”

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓/กองร้อย ตชด.๒๓๒๒. กิจกรรม :โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕๓. ว/ด/ป : ๑ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๓๐- ๑๑.๓๐ น.๔. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น

Share.
Read more

โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.โพนทองวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓/กองร้อย ตชด.๒๓๕๒. กิจกรรม :โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕๓. ว/ด/ป : ๓๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๔.๓๐- ๑๕.๓๐น.๔. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.๕/๓๕.

Share.
Read more