จิตอาสาพัฒนา “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

หน่วย : กก.ตชด.23 วันที่ 15 มิ.ย.65เวลา 08.30-12.00 น. สถานที่ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล

วันที่ 9 มิ.ย.65เวลา 08.30-12.00 น. สถานที่ : รพ.สต.บ้านคูสนาม หมู่ที่ 3 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนครhttps://maps.app.goo.gl/HvC2jAQzs6sAas1F6 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23

Share.
Read more

อบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”
(ภาค 2 ) รุ่นที่ 2/2565

วันที่ 8 มิ.ย. 2565 เวลา 15.30 – 17.00 น. สถานที่: ห้องอบรม สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มทบ.29 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา อ.เมือง จ.สกลนครพ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23สั่งการให้ ร.ต.ต.ณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

หน่วย : กก.ตชด.23 กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 65เวลา 08.30 – 12.00

Share.
Read more

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน่วย : กก.ตชด.23 วันที่ 3 มิ.ย.65 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่ : ฐานปฎิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา​ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พ.ค.65 เวลา​ 09.00 – 12.00สถานที่: สวนสาธารณะสวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ร.ต.อ.ไพรัตน์​ อุ่นโสภณ​ รอง​ สว.กก.ตชด.23​ พร้อมพวกรวม​ 2​นาย​ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะสวนไดโนเสาร์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนาย

Share.
Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา

เมื่อ 18 พ.ค. 65 เวลา 13.30 – 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการให้งานจิตอาสาฯ กก.ตชด.23 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา และทำความสะอาดบริเวณบึงน้ำภายใน กก.ตชด. 23 โดยมี

Share.
Read more

กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ(บริจาคโลหิต) ตามแผนดำเนินการ บช.ตชด.

วันที่ : ๑๘ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.จอส.,กร.กก.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา

Share.
Read more

จิตอาสาภัยพิบัติ(เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย)

วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กก.ตชด.๒๓ และตรวจแถวกำลังพล ประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสาฯ,ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ชุดช่างสนาม,ชุดกู้ชีพ,ชุดสุนัขสงคราม,กำลังพลฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ตรวจความพร้อมยานพาหนะ และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันที่ 11 พ.ค 65 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริเวณชายฝั่งหนองหาร ดอนลังกา บ้านหนองบัวใหญ่ ม.1 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร พ.ต.อ.สิปปนันทน์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23

Share.
Read more