กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติ เนื่องในวัน
“วันพ่อแห่งชาติ “วันที่ 5 ธ.ค.65

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว. ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล สรไกร สว.จอส.กร.กก.ตชด.23 เป็นผู้แทน ร่วมพิธี/กิจกรรม จอส.ฯ พร้อมด้วย ด.ต.อัครา

Share.
Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ

1.​หน่วย: กก.ตชด.232.กิจกรรม:จิตอาสาพัฒนา3.วัน/เวลา: 2 ธ.ค.65 เวลา​ 09.00 – 12.004.สถานที่: เขตพื้นที่ กอ ปภ.94 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์https://maps.app.goo.gl/SW8K2zXmx3u4T9FZ75.รายละเอียดกิจกรรม : – พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส

Share.
Read more

จิตอาสาบริจาคโลหิต

๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๒๓๖๒. กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสำคัณชองชาติ๓. ว./ด./ป : ๒ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.๔. สถานที่ทำกิจกรรม :

Share.
Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แห้ง และปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร

1.หน่วย กก.ตชด.23(ผปง.จอส.จว.มค.)2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แห้ง และปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร3.วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.4.สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม5.รายละเอียดร.ต.ต.อุทัย

Share.
Read more

ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.65

ภายใต้อำนวยการ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.23 พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาไปบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ร่วมกับข้าราชการและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสกลนคร Share.

Share.
Read more

จิตอาสาภัยพิบัติ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

7 พ.ย. 2565 เวลา 1300-1500 น ร.ต.ต.อุทัย นามมนตรี ผปง.จอส.จว.มค.รวมกับจิตอาสา 904 นำผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่ม ไข่ไก่ เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องอุปโภค และถุงยังชีพ มอบให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สถานที่ บ้านเลขที่

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา ณ สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวัดป่าวังบุญ

เมื่อ 27 ต.ค.65 เวลา 09.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23/จิตอาสา 904, พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.ฯ /จิตอาสา 904, ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอ.สว.จอส.ฯ

Share.
Read more

จิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 27 ต.ค 65 เวลา 08.30– 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.(จอส./กร.) กก.ตชด.23 , ร.ต.ต.ชัยชนะ. ภูอุภัย รอง

Share.
Read more