ร้อย ตชด.236 จัดกำลังพลชุดชุดเหลือผู้ประสบภัย พื้นที่ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม

ร้อย ตชด.236 จัดกำลังพลชุดชุดเหลือผู้ประสบภัย และจิตอาสา ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม Share.

Share.
Read more

ผกก.ตชด.23 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณคลังอาวุธ กก.ตชด.23 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันอุบัติภัย

ผกก.ตชด.23 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณคลังอาวุธ กก.ตชด.23 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันอุบัติภัย เมื่อ 23 มี.ค.66 พ.ต.ต.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย

Share.
Read more

พ.ต.ต.พัฒนา เสาวกุล ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๕ พร้อมกำลังพลขาราชการตำรวจจิตอาสาเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ มี.ค.๒๕๖๖ พ.ต.ต.พัฒนา เสาวกุล ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวัฒนา เห็มบาสัตย์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๕ พร้อมกำลังพลขาราชการตำรวจจิตอาสา ตรวจความพร้อมของกำลังพล และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ Share.

Share.
Read more

พ.ต.ท.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.237 ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ ร้อย ตชด.237

เมื่อ วันที่ 13 มี.ค.66 พ.ต.ท.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.237 ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ ร้อย ตชด.237 ตามนโยบายของหน่วยเหนือ โดยมอบหมายให้ชุดช่วยเหลือฯ/ชุดช่างสนาม ตรวจเช็คอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมกำลังพล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ Share.

Share.
Read more

กก.ตชด.23 ร่วมประชุมโครงการ จังหวัดสกลนคร และจิตอาสา ร่วมใจป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2566

กก.ตชด.23 ร่วมประชุมโครงการ จังหวัดสกลนคร และจิตอาสา ร่วมใจป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2566 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม รร.เมืองสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23

Share.
Read more

ฝึกบรรเทาภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2566

เมื่อ 5-7 ก.พ. 66 . ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ , ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง สว.จอส.,กร.ฯ นำกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสังกัด เข้ารับการฝึกบรรเทาภัยแบบบูรณาการ

Share.
Read more

จิตอาสา พัฒนา กอ.ปภ.94 ตชด. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

1.หน่วย : กก.ตชด.232.กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา3.วันที่ เวลา : 18 ม.ค. 66 เวลา 08.30 – 12.00 น.4.สถานที่ทำกิจกรรม : กอ.ปภ.94 ตชด. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ต.ห้วยยาง

Share.
Read more

จิตอาสา กก.ตชด.23 ทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ สวดมนต์เจริญภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อ 9 ม.ค.66 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ฯ พร้อมด้วยจิตอาสา904 ของหน่วยนำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ สวดมนต์เจริญภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่

Share.
Read more

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติ เนื่องในวัน
“วันพ่อแห่งชาติ “วันที่ 5 ธ.ค.65

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว. ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล สรไกร สว.จอส.กร.กก.ตชด.23 เป็นผู้แทน ร่วมพิธี/กิจกรรม จอส.ฯ พร้อมด้วย ด.ต.อัครา

Share.
Read more