กก.ตชด.23 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ ๑ คน ๑ กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ

เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.วุทธยา วิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ ร.ต.ต.อนุกูล กาเผือก นำกำลังพลจำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ ๑

Read more

ผกก.ตชด.23 มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่ขาดแคลน

วันนี้ (22 พ.ค.) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2566 จำนวน 11 ทุน ให้แก่บุตรของข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา #งานจิตอาสาฯ

Read more

กก.ตชด.23 จัดสวัสดิการรถรับ – ส่งนักเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลในสังกัด

วันนี้ (18 พ.ค.) พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย สว. – ผบ.ร้อย ในสังกัด ร่วมกิจกรรมตามโครงการรถรับ – ส่งนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานข้าราชการตำรวจสังกัด กก.ตชด.23 โดย ผกก.ฯ ได้เดินทางมาให้โอวาทและส่งนักเรียนขึ้นรถ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว

Read more

ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23 พร้อมคณะครูฝึกฯ ทำการฝึกประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับข้าราชการตำรวจ

เมื่อ 16 พ.ค. 66 เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23 พร้อมคณะครูฝึกฯ ทำการฝึกประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับข้าราชการตำรวจ โดยในวันนี้เป็นการฝึกในท่าบุคคลท่ามือเปล่า ระเบียบแถวชิด

Read more

ผกก.ตชด.23 นำกำลังพล ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันนี้ (9 พ.ค) พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 นำกำลังพลในสังกัดรวม 40 นาย ร่วมกิจกรรม Big Day รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมนี้มีส่วนราชการ

Read more

พ.ต.อฺ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 พร้อมกำลังพล ออกช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

5 พ.ค.2566 พ.ต.อฺ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Read more

กก.ตชด.23 ช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้ง

ศปง.ฯ ห้วยบางทราย ช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้ง วันนี้ ร.ต.อ.อัครพนธ์ ขันติยู หน.ฝอ.ศปง.ฯ มอบหมายให้ ด.ต.ปราโมทย์ ทุมเพ็ง พร้อมกำลังพลรวม 2 นาย ออกแจกจ่ายน้ำ ช่วยเหลือประชาชน บ .เเก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

Read more

ผกก.ตชด.23 ประชุมพบปะพัฒนาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ลาว

ผกก.ตชด.23 ประชุมพบปะพัฒนาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ลาว วันนี้ (26 เม.ย.) พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย พ.ต.ต.กรกฎ ฉายวัฒนะ ผบ.ร้อย ตชด.236 ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงประชุมพบปะพัฒนาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ลาว กับคณะชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดนครพนม-แขวงคำม่วน) ในพื้นที่เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายและหารือแนวทางการปฏิบัติตามแนวชายแดนร่วมกัน

Read more

ผกก.ตชด.23 ตรวจความพร้อมกำลังพล เครื่องจักร และยานพาหนะ พร้อมออกช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ จ.สกลนคร ตรวจความพร้อมกำลังพล เครื่องจักร และยานพาหนะ พร้อมออกช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ วันนี้ (30 มี.ค.) ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 เป็นประธาน

Read more

ผกก.ตชด.23 ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2566

ผกก.ตชด.23 ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 วันนี้ (31 มี.ค.) พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more