แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ประจำปี 2565 งานใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง งดงามตระการตา

#งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ✴ระหว่างวันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2565 🌈 วันที่ 2-10 ตุลาคม 2565– การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT / จำหน่ายสินค้า OTOP 🌈 วันที่ 6

Share.
Read more

รายงานการประชุมประจำเดือน กก.ตชด.๒๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

รายงานการประชุมประจำเดือน กก.ตชด.๒๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กก.ตชด.๒๓ ดาวน์โหลด เอกสารฉบับนี้ Share.

Share.
Read more

คำสั่งป้องกันชายแดนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ประกอบคำสั่ง ศปก.ทภ.๒ ที่ ๑๕๕๗/๒๕๖๔ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔ ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับนี้ (หากมีปัญหาการดาวน์โหลดติดต่อ จนท.ผงป.กก.ตชด.๒๓/ด.ต.สันติ กันดี) Share.

Share.
Read more