ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

กรมบัญชีกลาง แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา รวมทั้งรายการและอัตราเบิกจ่ายค่ายา /// ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ Share.

Share.
Read more

โครงการโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดและลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อ 15 ก.พ.2566 เวลา 09.00 -12.00 น. พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 สั่งการให้ พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.232 มอบหมายให้ ร.ต.ต.ณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง รอง สว.(ป)

Share.
Read more

พิธีส่ง-รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผกก.ตชด.๒๓

เมื่อ ๑ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. กก.ตชด.๒๓ ได้จัดพิธี รับ-ส่ง มอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผกก.ตชด.๒๓ ระหว่าง พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ กับ พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง

Share.
Read more

แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ประจำปี 2565 งานใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง งดงามตระการตา

#งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ✴ระหว่างวันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2565 🌈 วันที่ 2-10 ตุลาคม 2565– การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT / จำหน่ายสินค้า OTOP 🌈 วันที่ 6

Share.
Read more

รายงานการประชุมประจำเดือน กก.ตชด.๒๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

รายงานการประชุมประจำเดือน กก.ตชด.๒๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กก.ตชด.๒๓ ดาวน์โหลด เอกสารฉบับนี้ Share.

Share.
Read more

คำสั่งป้องกันชายแดนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ประกอบคำสั่ง ศปก.ทภ.๒ ที่ ๑๕๕๗/๒๕๖๔ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔ ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับนี้ (หากมีปัญหาการดาวน์โหลดติดต่อ จนท.ผงป.กก.ตชด.๒๓/ด.ต.สันติ กันดี) Share.

Share.
Read more