วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

Author: ด.ต.อำนาจ คำผุย

ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียน

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

กรมบัญชีกลาง แจ้งหลั

Share.
Read More