จิตอาสาพัฒนา ณ สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวัดป่าวังบุญ

เมื่อ 27 ต.ค.65 เวลา 09.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23/จิตอาสา 904, พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.ฯ /จิตอาสา 904, ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอ.สว.จอส.ฯ

Share.
Read more

จิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 27 ต.ค 65 เวลา 08.30– 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.(จอส./กร.) กก.ตชด.23 , ร.ต.ต.ชัยชนะ. ภูอุภัย รอง

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา วัดแดนโมกษาวดี เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565

เมื่อ 23 ต.ค. 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก-364 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.จอส.,กร.ฯ

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. พ.ต.อ.สิปปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก-364 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ปภ. 94

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก-364 ,พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23 จิตอาสา

Share.
Read more

จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อ 13 ต.ค.65 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ พร้อมด้วย ด.ต.ธรณ์ธันย์ สุวรรณชลา ผปง.จอส.จ.สกลนคร เดินทางไปยังชุมชนสระพังทอง ถ.เรืองสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม

Share.
Read more

จิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เมื่อ 13 ต.ค.65 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23, พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ และจิตอาสา 904 ในสังกัด

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.23 จิตอาสา 904

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนาหนองหารเพื่อกำจัดผักตบชวา

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๕ เวลา 07.30 น.-12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓ นำข้าราชการ ตชด.จิตอาสาในสังกัด ร่วมโครงการ

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันที่ : 31 สิงหาคา พ.ศ.2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส

Share.
Read more