วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

จิตอาสาพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จิตอาสาพระราชทาน

กก.ตชด.23 จัดการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝน

เมื่อ 31 พ.ค.66 พ.ต.

Share.
Read More
จิตอาสาพระราชทาน

ผกก.ตชด.23 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสระน้ำ กก.ตชด.23 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์สวยงาม

เมื่อ 10 พ.ค.66 พ.ต.

Share.
Read More