ประกาศ กก.ตชด.๒๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน ๙ หลัง

ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน ๙ หลัง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

Share.
Read more

มอบปีกร่มกิตติมศักดิ์​ ตร.​ และหารือข้อราชการ

เมื่อ​ 081400 มิ.ย.65 พ.ต.อ.สิปป​นันท์​ ส​ร​ณ​์​คุณ​แก้ว​ ผกก.ตชด.​23 พร้อมด้วย​ พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย​ ตชด.236 เดินทาง​เข้าพบ นายพรต ภูมิภักดิ์ ปลัดจังหวัด​นครพนม เพื่อมอบปีกร่มกิตติมศักดิ์​ ตร.​ และหารือข้อราชการ​ ณ​ ศาลากลางจังหวัด​นครพนม

Share.
Read more

จับกุมกัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน ๒๒๐ แท่ง น้ำหนักประมาณ ๒๒๐ กิโลกรัม

ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเมื่อ ๒๒๑๙๐๐ ม.ค. ๖๕ ร.ต.ท.ฐปนรรฆ์ ประกายแก้ว หน.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๗ พร้อมพวกรวม ๗ นาย ร่วมกับ ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๖หน่วยงานหลัก ร่วมกันจับกุม ๑. นายสายัณห์ แสงทอง อายุ ๓๓

Share.
Read more

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

เมื่อ 1 ม.ค.2565 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23,พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ณ

Share.
Read more

ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.๒๓(๒) เป็นประธานในการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

Share.
Read more

จับกุม ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน 28,200 เม็ด

หน่วย : มว.ตชด.2351/มว.ฉก.ตชด.2351 ภารกิจ : จับกุม ตรวจยึดยาเสพติด วันเวลา : 20 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 10.30 น. สถานที่ : บริเวณสวนยางพาราทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนาคำ ม.5 ต.น้ำก่ำ

Share.
Read more

ลว. พิทักษ์พื้นที่นอนนอกฐานปฏิบัติการเชิงรุก AO๕ ตามแผนพิทักษ์ธารโต ๖๕๐๑

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓๓. ภารกิจ : ลว. พิทักษ์พื้นที่นอนนอกฐานปฏิบัติการเชิงรุก AO๕ ตามแผนพิทักษ์ธารโต ๖๕๐๑๔. ว./ด./ป : ๒๐ ตุลาคม

Share.
Read more

มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๒๓๑๒. ผบ.หน่วย : พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๑๓. ภารกิจ : จัดตั้งจุดคัดกรอง ผู้ผ่านเข้า – ออก กก.ตชด.๒๓ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Share.
Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2564

เมื่อ 18 ต.ค. 64 พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์ รอง ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2564 โดยมี กำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 รวม 100 นาย ร่วมกันพัฒนาบริเวณร่องน้ำและไหล่ทาง ในชุมชนค่ายศรีสกุลวงศ์ กก.ตชด.23

Share.
Read more

พิธีอ่านสาร ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ

เมื่อ 18 ต.ค. 64 พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธี อ่านสาร ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์ รอง ผกก.ตชด.23, สว/ผบ.ร้อยฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธี ตามมาตรการป้องกัน

Share.
Read more