ต้อนรับกำลังพลกลับจากปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ 021500 ต.ค.65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23 เป็นผู้แทนต้อนรับกำลังพลที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 อ.เมือง จว.สกลนคร ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มแข็งจนภารกิจสำเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ขอให้เดินทางกลับต้นสังกัดด้วยความปลอดภัย Share.

Share.
Read more

แผนปฏิบัติการเชิงรุก ลาดตระเวนเส้นทาง พิทักษ์พื้นที่รอบฐานฯ

เมื่อ ๒๓๐๘๕๐ – ๒๓๐๙๓๐ ส.ค.๖๕ ร.ต.ท.ประเสริฐ ทะเสนฮด รอง ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ธนาธิป เทียนทอง หน.ชป.ลว.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓/๘ ออก ลว.จรยุทธ์ทางเท้า รปภ.เส้นทาง, จุดเสี่ยง, จุดล่อแหลม จุดสูงข่ม

Share.
Read more

รถหุ้มเกราะออกแสดงกำลังในพื้นที่,รปภ.เส้นทาง

เมื่อ ๑๘๑๐๐๐-๑๘๑๒๐๐ ส.ค.๖๕ ส.ต.อ.วีศรุต แสนยศ จนท.มว.ฉก. ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวนพื้นที่ด้วยรถหุ้มเกราะหมายเลขโล่ ๑๓๕๘๑ ปฏิบัติภารกิจ รปภ.เส้นทางบนถนนสาย ๔๑๐,ซุ่มเฝ้าตรวจ พื้นที่ตำบลสะเตงนอก พื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหล่ม

Share.
Read more

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ/ตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

ร.ต.ท.ทรงสมรภูมิ ทองบ่อ หน.ชป.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๖ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ/ตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด วัตถุต้องสงสัยที่กลุ่ม ผกร.อาจนำมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ Share.

Share.
Read more

ลาดตะเวนเส้นทางด้วยรถยนต์ หุ้มเกราะ รีว่า

เมื่อ ๑๔ มี.ค.​ ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น. ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ หน.ชป.พร้อมพวกรวม ๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ลว.เส้นทางด้วยรถยนต์หุ้มเกราะรีว่า เพื่อปิดกั้นเสรีภาพของ ผกร.ในการก่อเหตุ ต่อ จนท.รัฐเเละประชาชน

Share.
Read more

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ยานพาหนะและสิ่งผิดกฎหมาย

ด.ต.เสรี พันธ์กาล หน.ชป. มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ/ตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด วัตถุต้องสงสัยที่กลุ่ม ผกร. อาจนำมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ๖. สถานที่ : หน้าฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตร.ยะลา

Share.
Read more

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมาย

ด.ต.คฑาวุธ สิมมาคำ หน.ชป. มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ/ตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด วัตถุต้องสงสัยที่กลุ่ม ผกร. อาจนำมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ : หน้าฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตร.ยะลา

Share.
Read more

รปภ.เส้นทางพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ครู/บุคคลากรทางการศึกษา

เมื่อ ๒๒๐๘๓๐ – ๒๒๐๙๓๐ ก.พ.๒๕๖๕ ร.ต.ท.ประเสริฐ ทะเสนฮด รอง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ด.ต.อำนาต นามวิเศษ หน.ชป.ลว.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ /๖ นาย รยก./๑ ออกลาดตระเวนด้วยทางรถยนต์/สลับการเดินเท้า รปภ.เส้นทางพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ครู/บุคคลากรทางการศึกษา

Share.
Read more

ออกตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดไม่ประจำที่ (POP UP)

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑๓. ภารกิจ : ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดไม่ประจำที่ (POP UP)๔. ว./ด./ป : เมื่อ ๐๑๐๘๓๐

Share.
Read more

ลาดตระเวนพิทักษ์พื้นที่ พื้นที่ปฏิบัติการ AO๖ เส้นกริดตั้ง Q๕๐ – ๕๒ เส้นกริดนอน H๓๘- ๒๐

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑๒.ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑๓. ภารกิจ : ลาดตระเวนพิทักษ์พื้นที่๔. ว./ด./ป : ๒๖ ม.ค.๖๕๕. รายละเอียด : ด.ต.คธาวุธ

Share.
Read more