ลาดตะเวนเส้นทางด้วยรถยนต์ หุ้มเกราะ รีว่า

เมื่อ ๑๔ มี.ค.​ ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น. ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ หน.ชป.พร้อมพวกรวม ๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ลว.เส้นทางด้วยรถยนต์หุ้มเกราะรีว่า เพื่อปิดกั้นเสรีภาพของ ผกร.ในการก่อเหตุ ต่อ จนท.รัฐเเละประชาชน

Share.
Read more

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ยานพาหนะและสิ่งผิดกฎหมาย

ด.ต.เสรี พันธ์กาล หน.ชป. มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ/ตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด วัตถุต้องสงสัยที่กลุ่ม ผกร. อาจนำมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ๖. สถานที่ : หน้าฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตร.ยะลา

Share.
Read more

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมาย

ด.ต.คฑาวุธ สิมมาคำ หน.ชป. มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ/ตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด วัตถุต้องสงสัยที่กลุ่ม ผกร. อาจนำมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ : หน้าฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตร.ยะลา

Share.
Read more

รปภ.เส้นทางพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ครู/บุคคลากรทางการศึกษา

เมื่อ ๒๒๐๘๓๐ – ๒๒๐๙๓๐ ก.พ.๒๕๖๕ ร.ต.ท.ประเสริฐ ทะเสนฮด รอง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ด.ต.อำนาต นามวิเศษ หน.ชป.ลว.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ /๖ นาย รยก./๑ ออกลาดตระเวนด้วยทางรถยนต์/สลับการเดินเท้า รปภ.เส้นทางพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ครู/บุคคลากรทางการศึกษา

Share.
Read more

ออกตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดไม่ประจำที่ (POP UP)

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑๓. ภารกิจ : ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดไม่ประจำที่ (POP UP)๔. ว./ด./ป : เมื่อ ๐๑๐๘๓๐

Share.
Read more

ลาดตระเวนพิทักษ์พื้นที่ พื้นที่ปฏิบัติการ AO๖ เส้นกริดตั้ง Q๕๐ – ๕๒ เส้นกริดนอน H๓๘- ๒๐

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑๒.ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑๓. ภารกิจ : ลาดตระเวนพิทักษ์พื้นที่๔. ว./ด./ป : ๒๖ ม.ค.๖๕๕. รายละเอียด : ด.ต.คธาวุธ

Share.
Read more

สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ AO ๑๗๖ พิกัดเส้นตั้ง ๔๒ – ๔๔ พิกัดเส้นนอน ๗๘ – ๘๑

ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ด.ต.ประจิตร เรืองชัย หน.ชป.พิทักษ์พื้นที่ มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ พร้อมกำลังพล จำนวน ๑ ชป.ลาดตระเวนจรยุทธออกนอนนอกฐาน สำรวจเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ AO ๑๗๖ พิกัดเส้นตั้ง ๔๒ – ๔๔ พิกัดเส้นนอน

Share.
Read more

ร่วมงานเมาลิดของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านจาเราะแป

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓๓. ภารกิจ : ร่วมงานเมาลิด๔. ว./ด./ป : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๕. รายละเอียด : เมื่อ

Share.
Read more

ภารกิจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ/ตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยล.๙๑๒๑๓. ภารกิจ : ตั้งจุดตรวจ,จุดสกัด๔. ว./ด./ป. : เมื่อ ๒๑๐๔๐๐ – ๒๑๐๘๐๐ ต.ค.๖๔๕.

Share.
Read more

ลว. พิทักษ์พื้นที่นอนนอกฐานปฏิบัติการเชิงรุก AO๕ ตามแผนพิทักษ์ธารโต ๖๕๐๑

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓๓. ภารกิจ : ลว. พิทักษ์พื้นที่นอนนอกฐานปฏิบัติการเชิงรุก AO๕ ตามแผนพิทักษ์ธารโต ๖๕๐๑๔. ว./ด./ป : ๒๐ ตุลาคม

Share.
Read more