ตชด.237 จับกุมยาเสพติด 388 เม็ด อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

เมื่อ ๑๑๑๓๐๐ พ.ค. ๖๖ พ.ต.ท.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๗ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ พร้อม จนท.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๗ รวม ๕ นายจับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย๑ นายนรากรณ์

Read more

ศป.ปส.กก.ตชด.23 จับกุมยาเสพติด 8,005เม็ด อ.พรรณานิคม

๑.เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.๒.สถานที่เกิดเหตุ : ร้านพรรณาแอร์ ที่อยู่ ๑๒ ม.๒ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร๓.ผู้ทำการจับกุม/ตรวจยึด : ร.ต.อ.อุทัย ดอกบัว พร้อมพวกรวม ๑๑

Read more

ตชด. 236 ร่วมจับกุมยาเสพติด 140 เม็ด จ.นครพนม

เมื่อ ๑๑๒๑๑๐ พ.ค.๖๖ พ.ต.ต.กรกฎ ฉายวัฒนะ ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.ฐปนรรฆ์ ประการแก้ว หน.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๘ นาย (หน่วยปฏิบัติหลัก)ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจับกุม :นายอิทธิพัทธ์ หรืออั๋น

Read more

ตชด.236 ร่วมจับกุมยาเสพติด 187 เม็ด จ.นครพนม

เมื่อ ๑๑๒๑๐๐ พ.ค.๖๖ พ.ต.ต.กรกฎ ฉายวัฒนะ ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.ฐปนรรฆ์ ประการแก้ว หน.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๖ พร้อมกำลังพลรวม ๘ นาย (หน่วยปฏิบัติหลัก)ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจับกุม :นายธนพล หรือบีต

Read more

ร้อย ตชด.237 จับกุมยาเสพติด 81 เม็ด อ.ศรีสงคราม

 เมื่อ ๒๘๑๕๐๐ มี.ค. ๖๖ พ.ต.ท.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๗ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ พร้อม จนท.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๗ รวม ๕ นาย จับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย

Read more

ร้อย ตชด.236 จับกุมยาเสพติด 81 เม็ด จ.นครพนม

เมื่อ 281430 มี.ค.66ว่าที่ พ.ต.ต.กรกฎ ฉายวัฒนะ ผบ.ร้อย ตชด.236 ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.ฐปนรรฆ์ ประการแก้ว หน.ชปข.ร้อย ตชด.236 พร้อมพวกรวม 8 นาย (หน่วยปฎิบัติหลัก) ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันจับกุม : นายวุฒิชัย

Read more

ศป.ปส.กก.ตชด.23 จับกุมยาเสพติด 1652 เม็ด

๑.เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น.๒.สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๖ บ.หนองบัวแดง ม.๑๑ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร๓.ผู้ทำการจับกุม/ตรวจยึด : ร.ต.อ.อุทัย ดอกบัว พร้อมพวกรวม ๑๐

Read more

ศป.ปส.กก.ตชด.23 จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า) 600 เม็ด อ.อากาศอำนวย

๑.เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๗.๐๐ น. ๒.สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๗ บ.หนองบัวแดง ม.๑๑ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ๓.ผู้ทำการจับกุม/ตรวจยึด : ร.ต.อ.อุทัย  ดอกบัว 

Read more

ศป.ปส.กก.ตชด.23 จับกุมยาเสพติด ยาบ้า 100 เม็ด อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

๑.เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๔.๓๐ น.๒.สถานที่เกิดเหตุ : บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านแมดนาทม ม.๑ ต.แมดนาทม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร๓.ผู้ทำการจับกุม/ตรวจยึด : ร.ต.อ.อุทัย ดอกบัว พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย๔.ผู้ถูกจับ/ผู้ต้องหา :

Read more