วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

Share.