วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับรายการวัน เดือน ปี ที่ดำเนินการดาวน์โหลด
๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ..
๒.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ..
๓.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ..
๔.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๖๑๐ ก.พ.๖๖
๕.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖๑๓ มี.ค.๖๖
๖.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
๗.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๖
๘.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
๙.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖๑๑ ก.ค.๖๖
๑๐.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๒.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๖

Share.