วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับรายการดาวน์โหลด
๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
๒.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
๔.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๗
๕.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๖.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
๗.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๘.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
๙.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๐.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๒.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๗

Share.