วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน

พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู

รอง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ (๑)

พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ

รอง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ (๒)

พ.ต.ท.เบญจรงค์ ใบใหญ่

รอง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ (๓)

Share.