วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
จิตอาสาพระราชทาน

พ.ต.ท.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.237 ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ ร้อย ตชด.237

เมื่อ วันที่ 13 มี.ค.66 พ.ต.ท.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.237 ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ ร้อย ตชด.237 ตามนโยบายของหน่วยเหนือ โดยมอบหมายให้ชุดช่วยเหลือฯ/ชุดช่างสนาม ตรวจเช็คอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมกำลังพล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ

Share.