วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2566

📢📢ประกาศ

เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2566

📌สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 40 คน

สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 35 คน

สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมรถไฟฟ้า จำนวน 35 คน

สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 35 คน

สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 35 คน

📌กำหนดวันรับสมัคร

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. (รับสมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น) ที่เว็บไซต์ https://admission.schoolconnex.app/rts/year/2566

📌ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/…/1t1p6lZfsgKucyx…/view…

📌ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมhttps://line.me/…/mu97dX6FA8tcKVtPOdR2bMa6fsHkZa…

Share.