วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 สนับสนุนกำลังพล ทำหน้าที่วิทยากร โครงการารอบรมสัมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับหมู่บ้าน สถานที่ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอคำตากล้า จ.สกลนคร

พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 สั่งการให้ ร.ต.ต.ณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.23 และ ด.ต.อัครา สุวรรณชะลา ผปง.จอส.ฯ จ.สกลนคร บูรณาการร่วมกับ สนง.ปกครอง จ.สน. กลุ่มงานความมั่นคง ในโครงการอบรมสัมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับหมู่บ้าน ทำหน้าที่วิทยากร กิจกรรม จิตอาสาบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค.66 เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ รู้บทบาทหน้าที่ฯ ฝึกเขียนแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาฯ พัฒนาหมู่บ้าน และดำเนินกิจกรรมการฝึก ตามวัถุประสงค์โครงการ

สถานที่ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอคำตากล้า จ.สกลนคร https://g.co/kgs/a4nfCA

Share.