วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผกก.ตชด.23 ตรวจความพร้อมกำลังพล เครื่องจักร และยานพาหนะ พร้อมออกช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ จ.สกลนคร ตรวจความพร้อมกำลังพล เครื่องจักร และยานพาหนะ พร้อมออกช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

วันนี้ (30 มี.ค.) ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 เป็นประธาน ตรวจความพร้อม เครื่องจักร เรือยนต์ ยานพาหนะ และกำลังพลของหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยมีความพร้อมทั้งในส่วนของ กำลังพล/ยานพาหนะ/เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุ ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบ และนอกพื้นที่เมื่อมีการร้องขอ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ หน่วยรับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคามและร้อยเอ็ด

Share.