วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
จิตอาสาพระราชทาน

กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อ 28 พ.ย.66 พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ (จิตอาสา904) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน โดยร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย กำจัดผักตบชวา และวัชพืช รักษาระบบนิเวศ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่หนองหาร

Share.