วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
จิตอาสาพระราชทาน

กก.ตชด.23 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธ.ค.66

เมื่อ 4 ธ.ค.66 พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง สว.กก.ตชด.23 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธ.ค.66 โดยร่วมพิธีเชิญถุงพระราชทานนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและทาสีบริเวณตลาดเทศบาลสกลนคร โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รอง ผจว.สกลนคร เป็นประธาน

Share.