วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
จิตอาสาพระราชทาน

ศปก.ปภ.กก.ตชด.23 ตรวจความพร้อมชุดเผชิญเหตุ เตรียมความพร้อม กำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

Share.