ผกก.ตชด.23 ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม”โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน

เมื่อ 14 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 ,พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.กก.ตชด.23(จอส.,กร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรม”โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู

Share.
Read more

พ.ต.ต.พัฒนา เสาวกุล ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๕ พร้อมกำลังพลขาราชการตำรวจจิตอาสาเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ มี.ค.๒๕๖๖ พ.ต.ต.พัฒนา เสาวกุล ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวัฒนา เห็มบาสัตย์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๕ พร้อมกำลังพลขาราชการตำรวจจิตอาสา ตรวจความพร้อมของกำลังพล และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ Share.

Share.
Read more

พ.ต.ท.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.237 ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ ร้อย ตชด.237

เมื่อ วันที่ 13 มี.ค.66 พ.ต.ท.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.237 ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ ร้อย ตชด.237 ตามนโยบายของหน่วยเหนือ โดยมอบหมายให้ชุดช่วยเหลือฯ/ชุดช่างสนาม ตรวจเช็คอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมกำลังพล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ Share.

Share.
Read more

. พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 ได้เดินทางมาตรวจประเมินโครงการประกวดกองร้อยดีเด่น และตรวจเยี่ยม กพ. ร้อย ตชด.236

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23 พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจประเมินโครงการประกวดกองร้อยดีเด่น และตรวจเยี่ยม กพ. ร้อย

Share.
Read more

พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กำลังพล ร้อย ตชด.235 กก.ตชด.23

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กพ.ร้อย ตชด.235 พบ พ.ต.ต.พัฒนา เสาสกุล ผบ.ร้อย ตชด.235 พร้อม กพ.ให้การต้อนรับ, รับฟังบรรยายสรุป และได้ให้โอวาทแก่กำลังพล

Share.
Read more

ผกก.ตชด.23 พร้อมคณะ ได้เดินทางไป ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมีฯ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

เมื่อ 8 มี.ค.66 เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมีฯ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากครูใหญ่ โดยได้นะนำวิธีแก้ไข

Share.
Read more

ผกก.ตชด.23 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

เมื่อ 8 มี.ค.66 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร รับฟังการบรรยายสรุป

Share.
Read more

ผบช.ตชด. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ รร.ตชด.ชูทิศวิทยา ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ใน รร.ตชด.ชูทิศวิทยา ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยมี

Share.
Read more

ผบช.ตชด. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี อ.นาทม จ.นครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ใน รร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.23 ณ รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี อ.นาทม จ.นครพนม

Share.
Read more

ผกก.ตชด.23 ปล่อยแถวกำลังพลโครงการกิจกรรม 5 ส ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่อ 22 ก.พ.66 พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการหน้าแถว ณ บริเวณลานรวมพลหน้าอาคารที่ทำการ กก.ตชด.23 ชี้แจงให้ความรู้กับกำลังพลเกี่ยวกับโครงการกิจกรรม 5 ส ให้ทุกหน่วยดำเนินการตามโครงการกิจกรรม 5 ส พัฒนาพื้นที่รับผิดชอบและสำนักงาน ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย Share.

Share.
Read more