วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รับมอบข้าวสารจากนายชิษณุพงศ์ ตั้งคุณาพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทราชพฤกษ์ แคปปิตอล จำกัด


วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23(กร) และ ร.ต.อ.คุณพัฒน์ อุปชา รอง ผบ.ร้อย ตชด.232 พร้อมด้วยคณะครูใหญ่ 11 แห่ง รับมอบข้าวสารจากนายชิษณุพงศ์ ตั้งคุณาพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทราชพฤกษ์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 8,000 ถุง มูลค่า 736,000 บาท ( เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน ) เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กก.ตชด. 23 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ,สกลนคร และมุกดาหาร โดยจัดพิธีส่งมอบ ณ รร.ตชด.ชูทิศวิทยา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Share.